wyszukiwanie zaawansowane
1 » Formularz odstąpienia2

Formularz odstąpienia

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat: azeco.pl Centrum Rolno-Ogrodnicze Adam Zawada 

adres do zwrotu: Mokronos Górny, ul. Wrocławska 21, 55-080 Kąty Wrocławskie

e-mail kontaktowy:  biuro@azeco.pl

 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy() umowy dostawy następujących rzeczy(*) 

(*) Niepotrzebne skreślić.


Adresat wiadomości:

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

Adres konsumenta(-ów):

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

Data:

Przejdź do strony głównej

Producenci

Cennik

Pobierz cennik PDFPobierz cennik HTMLPobierz cennik XLS